top of page
Hveem Nord Østre gul løk

Førsteklasses løk til norske husholdninger siden 1971

 Rikt jordsmonn og mangfoldig jordbruk sørger for rik avling og høy kvalitet på våre produkter.

Hveem Nord Østre - siden 1971

Den Gode Smaken

Hveem Nord Østre har som mål å levere produkter som gir grunnlag for en kulinarisk opplevelse. Med økt fokus på sunnhet, næringinnhold, kvalitet og ikke minst smak, tør vi påstå at løk har unike egenskaper. Egenskaper som gjør den til en naturlig og velsmakende ingrediens på ethvert bord!

Hveem Nord Østre rød løk
Hveem Nord Østre trøsking

Hveem Nord Østre - siden 1971

Stolte
Produsenter

I 1971 startet vi med løkproduksjon. Det kalkrike jordsmonnet,

i sydvendt retning, er optimalt for slik produksjon. I dag har

vår løk et kvalitetsrenommé som vi er stolte av!

VÅRE PRODUKTER

Hveem Nord Østre - siden 1971

Hveem Nord Østre gul løk
Hveem Nord Østre gul løk

Gul løk

Gul løk, eller kepaløk, er den mest populære løken i Norge.

Hveem Nord Østre rød løk
Hveem Nord Østre rød løk

Rød løk

Rød løk har mildere smak enn gul løk, men er like rik i antioksidanter og kostfiber. 

Hveem Nord Østre rød gulrot
Hveem Nord Østre gulrot

Gulrot

Gulrot er en av de mest spiste grønnsakene.

Hveem Nord Østre potet
Hveem Nord Østre potet

Potet

Potet er en av de viktigste ernæringskildene vi har.

Hveem Nord Østre bygg
Hveem Nord Østre bygg

Bygg

Bygg er det mest fiberrike av kornslagene.

Hveem Nord Østre bygg

Hveem Nord Østre - siden 1971

Mangfoldig
Jordbruk

Selv om Hveem Nord Østre har sitt hovedprodukt i løk,

er et mangfoldig jordbruk nøkkelen til å bevare det gode

jordsmonnet som leverer våre kvalitetsprodukter.

Derfor produserer vi i tillegg bygg, gulrot og potet. 

Hveem Nord Østre - siden 1971

Smak & Kvalitet

Vi har full fokus på smak og kvalitet og legger ned store ressurser i hele prosessen, med den klare målsetning at kvaliteten skal bevares, helt frem til forbrukerens bord. For å imøtekomme såvel interne kvalitetskrav, som krav fra kunder, distributører og offentlige myndigheter, har vi utviklet vårt eget kvalitetsopplegg, bygd på HACCP-systemet. IK-MAT-standard, KSL, HMS og internkontroll er naturlig integrert i rutinene. Dette gjelder så vel egenprodusert løk, som de produktene vi får fra våre underleverandører. For kvalitetssikring i alle ledd, har samtlige ansatte vært med å utvikle systemet.  

Hveem Nord Østre rød løk og gul løk
Hveem Nord Østre miljøfokus
Hveem Nord Østre grønt punkt

Hveem Nord Østre - siden 1971

Fokus på Miljø

Vi på Hveem Nord Østre har også fokus på miljøet. Vi er medlem av ”Grønt Punkt”, et organ som har som mål å redusere avfallsmengden og bidra til en bærekraftig utvikling. I et større perspektiv ser vi det også som viktig å kunne nyttiggjøre størst

mulig del av avlingen. Mat skal nytes – ikke kastes! Det er vår filosofi.

bottom of page