top of page
Hveem Nord Østre

Hveem Nord Østre - siden 1971

Helårs Drift

Hveem Nord Østre ligger vakkert til på Toten. Moderne produksjonsmetoder gjør at vi kan levere førsteklasses løk til norske husholdninger - hele året!

Hveem Nord Østre Gulrot
Hveem Nord Østre kornsilo

GALLERI

Hveem Nord Østre - siden 1971

Hveem Nord Østre fokus på miljø
Hveem Nord Østre grønt punkt

Hveem Nord Østre - siden 1971

Fokus på Miljø

Vi på Hveem Nord Østre har også fokus på miljøet. Vi er medlem av ”Grønt Punkt”, et organ som har som mål å redusere avfallsmengden og bidra til en bærekraftig utvikling. I et større perspektiv ser vi det også som viktig å kunne nyttiggjøre størst

mulig del av avlingen. Mat skal nytes – ikke kastes! Det er vår filosofi.

bottom of page