top of page
Hveem Nord Østre trøsking

Våre Produkter

VÅRT UTVALG

Hveem Nord Østre - siden 1971

Hveem Nord Østre gul løk
Hveem Nord Østre gul løk

Gul løk

Gul løk, eller kepaløk, er det den mest populære løken i Norge.

Hveem Nord Østre rød løk
Hveem Nord Østre rød løk

Rød løk

Rød løk har mildere smak enn gul løk, men er like rik i antioksidanter og kostfiber. 

Hveem Nord Østre gulrot
Hveem Nord Østre gulrot

Gulrot

Gulrot er en av de mest spiste grønnsakene.

Hveem Nord Østre potet
Hveem Nord Østre potet

Potet

Potet er en av de viktigste ernæringskildene vi har.

Hveem Nord Østre bygg
Hveem Nord Østre bygg

Bygg

Bygg er det mest fiberrike av kornslagene.

Hveem Nord Østre fokus på miljø
Hveem Nord Østre grønt punkt

Hveem Nord Østre - siden 1971

Fokus på Miljø

Vi på Hveem Nord Østre har også fokus på miljøet. Vi er medlem av ”Grønt Punkt”, et organ som har som mål å redusere avfallsmengden og bidra til en bærekraftig utvikling. I et større perspektiv ser vi det også som viktig å kunne nyttiggjøre størst

mulig del av avlingen. Mat skal nytes – ikke kastes! Det er vår filosofi.

bottom of page