top of page
Hveem Nord Østre

Om Oss

Hveem Nord Østre - siden 1971

Vår Historie

Det som i dag er kjent som grenda Hveem er av de eldste bosetningene på Østlandet, med spor flere tusen år tilbake. Hveem Nord Østre er en av flere gårder under Hveemsnavnet. Navnet Hveem antas utledet fra ”Den høge heim”, Høgheim.  Nåværende eierfamilies forfedre har opp gjennom årene eid og bodd på flere av gårdene i området. Til Hveem Nord Østre flyttet de i 1746.

Hveemsgrenda, beliggende på høydedraget mellom Skreia og Hoff, regnes som et av Norges beste jordbruksdistrikt. Jordsmonnet, som er typisk for kambrosilurområdet, er kjent for å gi høy kvalitet på det som høstes. Det har også vist seg at løk, dyrket i vårt område, har et høyt tørrstoffinnhold, noe som bl.a. gir høyere næringsinnhold i løken. Årsaken er usikker, men det antas at jorda og den nordlige beliggenheten, med kjølig klima og lyse sommernetter, er viktige faktorer.

Hveem Nord Østre potet
Hveem Nord Østre potet høstes

Hveemsgrenda, beliggende på høydedraget mellom Skreia og Hoff, regnes som et av Norges beste jordbruksdistrikt.

Jordsmonnet, som er typisk for kambrosilurområdet, er kjent for å gi høy kvalitet på det som høstes

Hveem Nord Østre - siden 1971

Bærekraftig Drift

Selv om Hveem Nord Østre har naturlige forutsetninger for løkproduksjon, arbeider vi intenst med å være i front, både når det gjelder smak og kvalitet. Vi har full fokus på dette og legger ned store ressurser i hele prosessen, med den klare målsetning at kvaliteten skal bevares, helt frem til forbrukerens bord. 

Hveem Nord Østre bygg
Hveem Nord Østre miljø fokus
Hveem Nord Østre grønt punkt

Hveem Nord Østre - siden 1971

Fokus på Miljø

Vi på Hveem Nord Østre har også fokus på miljøet. Vi er medlem av ”Grønt Punkt”, et organ som har som mål å redusere avfallsmengden og bidra til en bærekraftig utvikling. I et større perspektiv ser vi det også som viktig å kunne nyttiggjøre størst

mulig del av avlingen. Mat skal nytes – ikke kastes! Det er vår filosofi.

bottom of page