top of page
Hveem Nord Østre potet

Vår Løk

Hveem Nord Østre - siden 1971

Den Spesielle Løken

Hveem Nord Østre er en av flere gårder under navnet Hveem, sentralt beliggende i Østre Toten kommune på vestsiden av Mjøsa. Siden vikingtiden, har området gitt grunnlag for et rikt og mangfoldig jordbruk. Jordsmonnet, som er typisk for kambrosilurområdet, er kjent for rik avling og god kvalitet på det som høstes.

 

I 1971 startet vi med løkproduksjon. Det kalkrike jordsmonnet, i sydvendt retning, er nemlig optimalt for slik produksjon. Etableringen av et felles vanningsanlegg, der vi pumpet vann fra Mjøsa, ga oss mulighet for å nyttiggjøre oss ressursene i det rike jordsmonnet. I dag har vår løk et kvalitetsrenommé som vi er stolte av!

 

Under tiden har det vist seg at løk, dyrket i vårt område, har et høyere tørrstoffinnhold enn løk produsert lenger syd. Årsaken er usikker, men det antas at jorda og den nordlige beliggenheten, med kjølig klima og lyse sommernetter, er viktige faktorer.

 

Selv om Hveem Nord Østre har naturlige forutsetninger for løkproduksjon, arbeider vi intenst med å være i front, både når det gjelder smak, kvalitet og leveringssikkerhet. Vi har full fokus på dette og legger ned store ressurser i hele prosessen, med den klare målsetning at kvaliteten skal bevares, helt frem til forbrukerens bord. I og med at vi skal levere kvalitetsprodukter gjennom hele året, i henhold til våre strenge standarder, må vi foreta innkjøp av løk fra andre land. Vi har funnet frem til leverandører som dyrker løken under tilsvarende betingelser og etter de samme, høye kvalitetskriterier som Hveem Nord Østre. Dette sikrer at vi, til alle årstider, kan levere førsteklasses løkprodukter til norske husholdninger!

Hveem Nord Østre gul løk
Hveem Nord Østre rød løk
Hveem Nord Østre åker med løk

Hveem Nord Østre - siden 1971

Eget Kvalitetssystem

For å imøtekomme såvel interne kvalitetskrav, som krav fra kunder, distributører og offentlige myndigheter, har vi utviklet vårt eget kvalitetsopplegg, bygd på HACCP-systemet. BRC-standard, KSL, HMS og internkontroll er naturlig integrert i rutinene. Dette gjelder så vel egenprodusert løk, som de produktene vi får fra våre underleverandører. For kvalitetssikring i alle ledd, har samtlige ansatte vært med å utvikle systemet.  

 

Vi på Hveem Nord Østre har også fokus på miljøet. Vi er medlem av ”Grønt Punkt”, et organ som har som mål å redusere avfallsmengden og bidra til en bærekraftig utvikling. Vi har etablert og fått godkjent rutiner for håndtering av alle typer avfall. I et større perspektiv ser vi det også som viktig å kunne nyttiggjøre størst mulig del av avlingen. Mat skal nytes – ikke kastes! Det er vår filosofi.

Hveem Nord Østre rød løk
Hveem Nord Østre fokus på miljø
Hveem Nord Østre grønt punkt

Hveem Nord Østre - siden 1971

Fokus på Miljø

Vi på Hveem Nord Østre har også fokus på miljøet. Vi er medlem av ”Grønt Punkt”, et organ som har som mål å redusere avfallsmengden og bidra til en bærekraftig utvikling. I et større perspektiv ser vi det også som viktig å kunne nyttiggjøre størst

mulig del av avlingen. Mat skal nytes – ikke kastes! Det er vår filosofi.

bottom of page