top of page
Hveem Nord Østre pakkeri

Vårt Pakkeri

Hveem Nord Østre - siden 1971

Effektivitet

Store mengder løk, potet, gulrot og byggkorn krever at man kan håndtere slike mengder effektivt, skånsomt og i tide, så derfor har Hveem Nord Østre et topp moderne pakkeri, lager og eget siloanlegg. 

Hveem Nord Østre potet
Hveem Nord Østre gulrot
Hveem Nord Østre rød løk
Hveem Nord Østre bygg
Hveem Nord Østre gul løk

Hveem Nord Østre - siden 1971

Egen Silo

Hveem Nord Østre benytter seg av eget siloanlegg for effektiv tørking av sitt byggkorn. 

Hveem Nord Østre kornsilo
Hveem Nord Østre solcelleanlegg

Hveem Nord Østre - siden 1971

Modernisering

Hveem Nord Østre benytter seg av nyinnstallert solcelleanlegg. Dette er med på å redusere vårt miljømessige fotavtrykk, samt å redusere strømkostnader og øke bedriftens lønnsomhet.

GALLERI

Hveem Nord Østre - siden 1971

Hveem Nord Østre fokus på miljø
Hveem Nord Østre grønt punkt

Hveem Nord Østre - siden 1971

Fokus på Miljø

Vi på Hveem Nord Østre har også fokus på miljøet. Vi er medlem av ”Grønt Punkt”, et organ som har som mål å redusere avfallsmengden og bidra til en bærekraftig utvikling. I et større perspektiv ser vi det også som viktig å kunne nyttiggjøre størst

mulig del av avlingen. Mat skal nytes – ikke kastes! Det er vår filosofi.

bottom of page